دانشگاه علوم پزشكی تهران

دانشگاه علوم پزشكي تهران مفتخر است براي اولين بار در كشور سيستم جامع ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي (شعاع) را طراحي و راه اندازي كند. هدف اين سيستم كه بر اساس اصول مديريت مبتني بر رسالت و متناسب با وضعيت اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران طراحي شده، ارج نهادن به فعاليت هاي اعضاي هيات علمي از طريق شناسايي و ارزشگذاري عيني آن است. مديريت سيستم در هر دانشكده به طور مستقل و زير نظر رئيس محترم دانشكده اعمال مي شود و نتايج حاصله در تمامي دانشكده هاي تحت پوشش، در معاونت آموزشي دانشگاه جمع بندي و آناليز خواهد شد. اميد است با اعمال پيشنهادات اعضاي محترم هيات علمي براي بهبود سيستم و رفع نواقص احتمالي، زمينه براي اعتلاي آموزش در دانشگاه و احقاق حقوق اعضاي هيات علمي فراهم آيد.

نسخه دوم سیستم با توجه به تجربیات به دست آمده و نیز پیشنهادات اعضای محترم هیات علمی و مدیران محترم گروه های آموزشی تهیه شده است. حتما قبل از ورود به هر قسمت توضیحات مربوطه را به دقت مطالعه فرمایید.

======================================================================


برای استفاده از سیستم شعاع از مرورگر کروم استفاده کنید


اخبار
تمدید دوره مهر ماه 93 (‏1393/08/10)
تمدید دوره شهریور ماه (‏1393/07/14)
دوره ارزیابی تیر ماه مجددا تمدید شد (‏1393/05/25)
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی (‏1393/05/15)
دوره ارزیابی تیر ماه تمدید شد (‏1393/05/09)
آرشیو خبر »»